U bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag

Najaarsstudiedag

 

Meertaligheid, Taalverwerving en Taalvaardigheid

 

Vrijdag 22 september 2017, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Anéla organiseert ook dit jaar weer een Najaarsstudiedag, een ééndaagse conferentie waarbij leden en geïnteresseerde niet-leden van Anéla samenkomen en hun onderzoek presenteren rondom een thema. De Najaarsstudiedag zal deze keer plaatsvinden op vrijdag 22 september aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg met als thema Meertaligheid, Taalverwerving en Taalvaardigheid.

 

Call for Abstracts
Het thema van dit jaar is Meertaligheid, Taalverwerving en Taalvaardigheid. Dit thema is met opzet breed en omvat onder meer tweedetaalverwerving, vreemde taal-pedagogiek, tweetalig onderwijs, taalgericht vakonderwijs en CLIL, moedertaalvaardigheid, lees- en schrijfonderwijs, professionele communicatievaardigheid en het opleiden van taaldocenten. Wij nodigen u graag uit een voorstel voor een bijdrage aan de studiedag in te dienen.

 

We zijn deze keer te gast bij een lerarenopleiding. We willen dan ook in het bijzonder leraren-in-opleiding – dat wil zeggen studenten  aan lerarenopleidingen van universiteiten én hogescholen – uitnodigen om een abstract voor een (poster)presentatie over hun onderzoek in te dienen.

 

Er zijn drie verschillende presentatievormen mogelijk:

  1. a) mondelinge presentatie (25 minuten, waarvan 5 minuten discussie)
  2. b) mondelinge presentatie plus discussie of workshop (als a, aangevuld met extra ronde van 25 minuten om met belangstellenden in gesprek te gaan)
  3. c) poster (Bij het presenteren van een poster hoort ook een ‘posterpitch’, dat wil zeggen dat presentatoren in één minuut hun poster promoten.)

 

Optie b) is met name bedoeld voor onderwerpen die zich lenen voor discussie, bijvoorbeeld recente ontwikkelingen, beleidskwesties en te ontwikkelen onderzoek. Indien u kiest voor die optie, zorg dan dat het duidelijk wordt in het abstract waar de discussie in het tweede deel van uw bijdrage globaal gezien over zal gaan.

Omwille van een zinnige discussie moeten alle deelnemers aan de discussie óók de presentatie hebben bijgewoond (alleen de presentatie zonder de discussie is wel mogelijk). Dit zal ook worden aangegeven in het programma.

 

Abstracts mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven. De taal waarin het abstract is gesteld, is ook de taal waarin de presentatie plaatsvindt.
Om een abstract in te dienen gebruikt u het abstract indienformulier

 

Tijdens de Najaarsstudiedag zullen de presentaties zoveel mogelijk worden geplaatst in thematisch georganiseerde sessies. Er zullen twee plenaire keynote sprekers zijn.

Zodra er meer informatie over de Najaarsstudiedag bekend wordt, zal deze op deze pagina worden bekend gemaakt. Wie aan de Najaarsstudiedag wil deelnemen moet zich inschrijven. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 juni 2017.

 

Belangrijke data:
Deadline abstract indienen: uiterlijk 18 juni 2017 voor 23u 59min.

Bericht over acceptatie presentatie: 7 juli 2017

Opening inschrijving: 1 juni 2017

Deadine aanmelden: 85 september 2017

Anéla-studiedag: 22 september 2017

 

De voorbereidingscommissie:

Anne Kerkhoff, Fontys Lerarenopleiding (a.kerkhoff_at_fontys.nl)

Petra Poelmans, Fontys Lerarenopleiding (p.poelmans_at_fontys.nl)

Jos Swanenberg, Tilburg University (A.P.C.Swanenberg_at_uvt.nl)

Guusje Jol, Radboud Universiteit (g.jol@let.ru.nl)

 

Contact:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Kerkhoff, Fontys Lerarenopleiding (a.kerkhoff_at_fontys.nl)