U bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag > Call for papers

Oproep voor abstracts Anéla-studiedag 2017

 

 

Op vrijdag 22 september 2017 vindt de jaarlijkse Anéla-studiedag plaats. Het thema van dit jaar is Meertaligheid, Taalverwerving en Taalvaardigheid. Dit thema is met opzet breed en omvat onder meer tweedetaalverwerving, vreemde taal-pedagogiek, tweetalig onderwijs, taalgericht vakonderwijs en CLIL, moedertaalvaardigheid, lees- en schrijfonderwijs, professionele communicatievaardigheid en het opleiden van taaldocenten. Wij nodigen u graag uit een voorstel voor een bijdrage aan de studiedag in te dienen.

 

We zijn deze keer te gast bij een lerarenopleiding. We willen dan ook in het bijzonder leraren-in-opleiding – dat wil zeggen studenten aan lerarenopleidingen van universiteiten én hogescholen – uitnodigen om een abstract voor een (poster)presentatie over hun onderzoek in te dienen.

 

Er zijn drie verschillende presentatievormen mogelijk:

  1. a) mondelinge presentatie (25 minuten, waarvan 5 minuten discussie)
  2. b) mondelinge presentatie plus discussie of workshop (als a, aangevuld met extra ronde van 25 minuten om met belangstellenden in gesprek te gaan)
  3. c) poster (bij het presenteren van een poster hoort ook een ‘posterpitch’, dat wil zeggen dat presentatoren in één minuut hun poster promoten.)

 

Optie b) is met name bedoeld voor onderwerpen die zich lenen voor discussie, bijvoorbeeld recente ontwikkelingen, beleidskwesties en te ontwikkelen onderzoek. Indien u kiest voor die optie, zorg dan dat het duidelijk wordt in het abstract waar de discussie in het tweede deel van uw bijdrage globaal gezien over zal gaan.

Omwille van een zinnige discussie moeten alle deelnemers aan de discussie óók de presentatie hebben bijgewoond (alleen de presentatie zonder de discussie is wel mogelijk). Dit zal ook worden aangegeven in het programma.

 

Abstracts mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven. De taal waarin het abstract is gesteld, is ook de taal waarin de presentatie plaatsvindt.

 

De studiedag zal plaatsvinden bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

 

U kunt uw abstract (max. 400 woorden, inclusief referenties) indienen door het ‘abstract-indienformulier‘ in te vullen.

 

Belangrijke data:

Deadline abstract indienen: 18 juni 2017, 23.59 uur.

Bericht over acceptatie abstract: 7 juli 2017

Deadline aanmelden: 8 september 2017

Anéla-studiedag: 22 september 2017

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Anne Kerkhoff  (a.kerkhoff@fontys.nl)