Anéla Conferentie 2024

Indienen van een abstract

Wie graag een presentatie (van 20 minuten) wil geven, kan een abstract van 250 woorden insturen via  Easychair*. De deadline daarvoor is woensdag 10 januari 2024. Het abstract zal vervolgens anoniem door 2 reviewers beoordeeld worden. Abstracts moeten origineel zijn en mogen niet tegelijkertijd naar een ander tijdschrift of andere conferentie gestuurd worden.
Berichten van acceptatie zullen begin februari verstuurd worden.

*Om te kunnen indienen via EasyChair, moet u eerst een account aanmaken.

Klik hier om een abstract in te dienen.

Voor vragen, e-mail de organisatie.

Vak- en interessegebieden

Toegepaste taalwetenschap (TTW) wordt door ons breed gedefinieerd als taalwetenschap met aandacht voor en in dienst van maatschappelijke problematiek. We verwelkomen dan ook bijdragen uit alle gebieden van de toegepaste taalkunde, waaronder:

 • tweede taalverwerving
 • dialectologie en variationele sociolinguïstiek
 • interactionele sociolinguïstiek en gespreksanalyse
 • taalbeheersing, tekst- en discoursanalyse
 • cognitieve taalkunde
 • psycholinguïstiek
 • pragmatiek
 • taalkundige etnografie

en over diverse onderwerpen, waaronder:

 • taal en onderwijs
 • twee- en meertaligheid
 • interculturele communicatie
 • geletterdheid
 • taalbeleid en -politiek
 • taalcontact en -verandering
 • taalverwerving en -verlies
 • taaltoetsing
 • vertaling
 • virtuele en digitale communicatie
 • globalisering en taal
 • diversiteit en ongelijkheid