U bent hier:: Home > Activiteiten> Grote Taaldag>Grote Taaldag 2017: submit abstract

Grote taaldag (TIN en tTIN): Indienen abstract

 

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan uiterlijk 9 december 2016 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Let op: abstracts worden alleen in behandeling genomen als de sprekers zich vóór 9 december ook hebben aangemeld en de bijdrage hebben betaald.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alle AVT- en Anéla-leden gestuurd.