U bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag

Najaarsstudiedag

  • Inschrijving gesloten (maximum aantal registraties bereikt)

vrijdag 18 oktober 2019, Hogeschool Utrecht

Elk jaar organiseert Anéla een studiedag waar leden en andere geïnteresseerden samenkomen en onderzoek presenteren rondom een specifiek thema. Dit jaar vindt de studiedag plaats op vrijdag 18 oktober aan de Hogeschool Utrecht, georganiseerd door de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Geletterdheid en Gebarentaal & Dovenstudies.

Het thema voor deze dag is ‘Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel?’, waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalbewustzijn aan bod komen. Dat meertaligheid een gevoelig onderwerp kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW, zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we meer openheid naar meertaligheid en nemen de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten en het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

Het brede spectrum aan invalshoeken ziet u terug in het programma, met daarbinnen onder andere de volgende programmalijnen:

  • Meertalige taalverwerving
  • (School)taalbeleid
  • Meertalig bewustzijn in het (vreemde)talenonderwijs

Inschrijven voor de studiedag kan nog tot en met 7 oktober 2019. Voor studenten is er een speciaal gereduceerd tarief van €5. U kunt zich hier aanmelden.

 

WEGENS GROTE BELANGSTELLING WORDT U vanaf 1 oktober BIJ INSCHRIJVING OP EEN WACHTLIJST GEPLAATST; WACHT DAAROM EVEN MET BETALEN TOT WE UW INSCHRIJVING HEBBEN BEVESTIGD! WE DOEN ER INTUSSEN ALLES AAN IEDEREEN TE KUNNEN VERWELKOMEN. 

 

Organisatoren

Rick de Graaff (HU/UU), Maaike Hajer (HU) en Catherine van Beuningen (HU/HvA).