U bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag

Call for papers studiedag Anéla 2022

Op 25 maart 2022 zal er weer een Anéla studiedag zijn. Deze zal plaatvinden op de Vrije Universiteit in Amsterdam. We gaan er op dit moment vanuit dat de studiedag ook daadwerkelijk op locatie zal kunnen plaatsvinden. Het thema van de studiedag zal zijn:

Van groep 1 tot universiteit: de rol van taalvaardigheid

Binnen dit brede thema kunnen onderwerpen aan bod komen als eerste- en tweedetaalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen, leesvaardigheid, verstavaardigheid, vertelvaardigheid, meertaligheid en de rol van taalvaardigheidstoetsen. Deze opsomming is overigens zeker niet uitputtend; ieder thema dat raakt aan taalvaardigheid mag worden aangedragen in voorstellen voor presentaties of workshops.

Taalvaardigheid is tegelijkertijd cruciaal voor school- en loopbaansucces alsook een lastig grijpbaar fenomeen. Zowel de definitie van taalvaardigheid als de mogelijkheid om het op een betrouwbare manier te meten, liggen niet vast. Dit heeft onder meer te maken met de leeftijd van de doelgroep, de taalinput, verstorende factoren en de vele manieren waarop taalvaardigheid kan worden gemeten.

Op deze studiedag is ruimte voor workshops en individuele presentaties over een van bovengenoemde of hieraan gerelateerde onderwerpen. We verwelkomen zowel bijdragen vanuit wetenschappelijk onderzoek als onderzoek vanuit kennisinstellingen als basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, logopedie, audiologische centra, schoolbegeleidingsdiensten en vanuit de dyslexiezorg.

Keynote spreker van deze dag zal zijn: prof. Folkert Kuiken (UvA).

Er zijn verschillende presentatievormen mogelijk:

  1. Presentaties (30 minuten, waarvan 10 minuten discussie) zijn bedoeld voor het bespreken van vergevorderd of afgerond onderzoek.
  2. Workshops (in blokken van 90 minuten) bestaan uit meerdere presentaties rond een gezamenlijk thema. De organisator van een workshop stuurt in eerste instantie een voorstel in voor de workshop als geheel, inclusief titels en auteursnamen van afzonderlijke bijdragen binnen het colloquium. De abstracts voor de afzonderlijke presentaties worden pas in tweede instantie ingestuurd, namelijk wanneer het workshopvoorstel geaccepteerd is.
  3. Posters (A0-formaat) zijn geschikt voor één-op-één discussie van onderzoek in de opstartfase, of ander onderzoek met gegevens die zich goed visueel laten presenteren.

Als u een bijdrage wilt leveren aan de studiedag, vragen we u uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 een abstract (max. 300 woorden, plus max. 4 referenties; met titel en 4 trefwoorden) in te dienen. Abstracts mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven; de taal waarin het abstract is gesteld, is ook de taal waarin uw bijdrage plaatsvindt. Om uw abstract in te dienen, gebruikt u het online-formulier op de website van de Anéla: Abstract indienen Studiedag

Bijdragen aan de studiedag zullen zoveel mogelijk worden geplaatst in thematisch georganiseerde, parallelle sessies.

Belangrijke data 

  • Deadline indienen abstracts: 15 oktober 2021
  • Bericht over acceptatie abstract: 29 oktober 2021
  • Bekendmaking programma en opening inschrijving: 10 januari 2022

 

Organisatie-comité VU: Petra Bos, Martine Coene, Annemiek Hammer, Monique Lamers, Andrea van Zyl

Voor meer informatie, neem contact op met Petra Bos (phf.bos at vu.nl)

 

Najaarsstudiedag 2019

[menu theme_location=’voorjaarsstudiedag’]

vrijdag 18 oktober 2019, Hogeschool Utrecht

Elk jaar organiseert Anéla een studiedag waar leden en andere geïnteresseerden samenkomen en onderzoek presenteren rondom een specifiek thema. Dit jaar vindt de studiedag plaats op vrijdag 18 oktober aan de Hogeschool Utrecht, georganiseerd door de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Geletterdheid en Gebarentaal & Dovenstudies.

Het thema voor deze dag is ‘Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel?’, waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalbewustzijn aan bod komen. Dat meertaligheid een gevoelig onderwerp kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW, zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we meer openheid naar meertaligheid en nemen de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten en het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

Het brede spectrum aan invalshoeken ziet u terug in het programma, met daarbinnen onder andere de volgende programmalijnen:

  • Meertalige taalverwerving
  • (School)taalbeleid
  • Meertalig bewustzijn in het (vreemde)talenonderwijs

Organisatoren

Rick de Graaff (HU/UU), Maaike Hajer (HU) en Catherine van Beuningen (HU/HvA).