U bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag

Studiedag 2020 verdaagd

Vanwege de situatie rondom COVID-19 gaat de jaarlijkse studiedag van Anéla niet door in 2020. De volgende studiedag zal plaatsvinden in 2021.

 

Najaarsstudiedag 2019

vrijdag 18 oktober 2019, Hogeschool Utrecht

Elk jaar organiseert Anéla een studiedag waar leden en andere geïnteresseerden samenkomen en onderzoek presenteren rondom een specifiek thema. Dit jaar vindt de studiedag plaats op vrijdag 18 oktober aan de Hogeschool Utrecht, georganiseerd door de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Geletterdheid en Gebarentaal & Dovenstudies.

Het thema voor deze dag is ‘Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel?’, waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalbewustzijn aan bod komen. Dat meertaligheid een gevoelig onderwerp kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW, zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we meer openheid naar meertaligheid en nemen de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten en het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

Het brede spectrum aan invalshoeken ziet u terug in het programma, met daarbinnen onder andere de volgende programmalijnen:

  • Meertalige taalverwerving
  • (School)taalbeleid
  • Meertalig bewustzijn in het (vreemde)talenonderwijs

Organisatoren

Rick de Graaff (HU/UU), Maaike Hajer (HU) en Catherine van Beuningen (HU/HvA).