Programma – Anela studiedag 25 maart 2022 – VU AmsterdamU bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag

Studiedag Anéla 2022

Als alles een beetje meezit, zal er op 25 maart 2022 weer een Anéla studiedag zijn waarbij we elkaar echt kunnen ontmoeten. Deze zal plaatvinden op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit is de ideale gelegenheid om elkaar weer eens in het echt te zien! Daarnaast is er een interessant programma met een variëteit aan onderwerpen.

Het thema is ‘van groep 1 tot universiteit: de rol van taalvaardigheid’. Presentaties gaan over zowel PO als VO als HO. Naast aandacht voor manieren om verschillende vormen van taalvaardigheid te meten, is er ook ruim aandacht voor de rol van meertaligheid. Daarnaast zal er ook een postersessie zijn waar vooral recent opgestarte onderzoeksprojecten zullen worden gepresenteerd.

We zijn erg blij dat prof. Folkert Kuiken heeft toegezegd de keynote te willen verzorgen. Hij zal de dag openen met een lezing getiteld ‘Taalbeleid en taalvaardigheid in Nederland: van kinderopvang tot universiteit’.

Het programma vindt u hier: Programma – Anela studiedag 25 maart 2022 – VU Amsterdam.

Organisatie-comité VU: Petra Bos, Martine Coene, Annemiek Hammer, Monique Lamers, Anne van Schie en Andrea van Zyl

Voor meer informatie, neem contact op met Petra Bos (phf.bos at vu.nl)

Najaarsstudiedag 2019

vrijdag 18 oktober 2019, Hogeschool Utrecht

Elk jaar organiseert Anéla een studiedag waar leden en andere geïnteresseerden samenkomen en onderzoek presenteren rondom een specifiek thema. Dit jaar vindt de studiedag plaats op vrijdag 18 oktober aan de Hogeschool Utrecht, georganiseerd door de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Geletterdheid en Gebarentaal & Dovenstudies.

Het thema voor deze dag is ‘Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel?’, waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalbewustzijn aan bod komen. Dat meertaligheid een gevoelig onderwerp kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW, zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we meer openheid naar meertaligheid en nemen de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten en het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

Het brede spectrum aan invalshoeken ziet u terug in het programma, met daarbinnen onder andere de volgende programmalijnen:

  • Meertalige taalverwerving
  • (School)taalbeleid
  • Meertalig bewustzijn in het (vreemde)talenonderwijs

Organisatoren

Rick de Graaff (HU/UU), Maaike Hajer (HU) en Catherine van Beuningen (HU/HvA).