Auteur: anela

In memoriam Tony Hak (door Harrie Mazeland)

De socioloog Tony Hak is dinsdag 17 april 2018, 68 jaar oud, onverwacht overleden. Tony was een veelzijdig en geëngageerd wetenschapper die de laatste 15 jaar van zijn loopbaan als UHD aan de Rotterdam School of Management gewerkt heeft, met name op het gebied van de methodologie van kwalitatief onderzoek.

Daarvoor had hij als medisch socioloog onder andere aanstellingen bij het Trimbos-instituut en de medische faculteit van de Erasmus Universiteit en bij de University of Liverpool. Zijn proefschrift ging over de tekstsociologie in lijn van Pêcheux, over wiens werk hij ook een aantal artikelen publiceerde samen met Niels Helsloot. Tony heeft ook veel methodologisch onderzoek gedaan naar surveys.

In de 90-er jaren was Tony betrokken bij IWIA/AWIA-activiteiten. Hij was een aantal jaren lid van de groep rond het tijdschrift Kwalon, waarvoor hij ook samenwerkte met IWIA-oprichter Hanneke Houtkoop. Hij heeft onder meer gepubliceerd in Human Studies, Semiotica, Journal of Pragmatics, Qualitative Sociology, Sociology of Health & Illness, Survey Research Methods, Langage & Société, Kwalon, Psychologie en Maatschappij, Sociologische Gids, Huisarts en Wetenschap. Verder talloze boekbijdragen, bijvoorbeeld ‘Constructing a psychiatric case’ in een door Brian Torode uitgegeven boek over tekstsociologie (1989).
Het methodologieboek dat hij samen met Jan Dul in 2007  publiceerde (Case Study Methodology in Business Research) heeft brede weerklank gevonden, net zoals trouwens een Spaans overzichtsartikel uit 1997 over het werk van Pêcheux.

Harrie Mazeland

In memoriam Anne-Mieke Janssen-van Dieten – update met extra bijdragen

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van ons lid van het eerste uur dr. Anne-Mieke Janssen-van Dieten, in de rouwadvertentie door de familie kort maar krachtig  ‘NT2-er’ genoemd.

Anne-Mieke was een van de grondleggers van de toegepaste taalwetenschap in Nederland en Anéla-lid vanaf het allereerste uur. Vanuit het toenmalig Instituut voor Toegepaste Taalwetenschap aan de universiteit van Nijmegen zette ze zich vanaf de jaren ‘70 bevlogen en deskundig in voor de ontwikkeling van goed NT2-onderwijs vanuit grote betrokkenheid bij de mensen die daarvan afhankelijk zijn. In het bijzonder droeg ze bij aan het zorgvuldig toetsen en beoordelen van  tweede-taalvaardigheid en aan het besef hoe complex dat is mede door de inrichting van het Staatsexamen NT2 en zette ze ambities om toegepaste taalwetenschap en taalonderwijspraktijk met elkaar te verbinden in daden om.

Anne-Mieke was initiator en voorzitter van de werkgroep NT2 van Anéla. Ook daarna bleef ze een trouw bezoeker van conferenties en met name ook de juniorendagen. Hier vindt u extra bijdragen van Anéla-leden: Bijdragen aan Nieuwsbrief Anéla over Anne-Mieke Janssen – van Dieten.