You are here:: Home > Activities> Anela Conference > Programme

Programme

Download hier het programmaboekje (pdf) met alle abstracts.

Hieronder vind u de volledige lijst met

Please find here the program booklet including all abstracts.

Below find the full list of

Note to poster presenters: the poster boards are 1000 by 1250 mm, portrait orientation (ample space for A0)

 


 

Lijst presentaties / List of presentations

 

Towards an Intercultural Communication Competence Tool for Erasmus Mobility Students 

Diler ABA (Kadir Has University – Turkey, University of Antwerp – Belgium)

 

Factors affecting the recreation of a story from a text; A cross-cultural experiment

Abder El AISSATI & Mieke Stokmans (Tilburg University/ Department of Culture Studies) 

 

How Metalinguistic Information affects online L2 processing: Evidence from Differential Object Marking (DOM) Acquisition

Sible ANDRINGA and Maja Curcic (University of Amsterdam)

 

Predicting narrative ability: parental and child factors in early interaction

Akke de BLAUW, (UvA, ACLC) Anne Baker, Judith Rispens

 

Automatically identifying characteristic features of non-native English accents

Jelke BLOEM (University of Amsterdam), Martijn Wieling, John Nerbonne

 

An integrative account of fluency perception

Hans Rutger BOSKER (Max Planck Institute for Psycholinguistics)

 

The acquisition of syntactic interclausal relations in L2 English

Manon BUYSSE (Vrije Universiteit Brussel)

 

The Development of Morphological Complexity: a Cross-Linguistic Study on L2 French and English

Bastien De CLERCQ & Alex Housen (Vrije Universiteit Brussel)

 

Individual differences in adults’ acquisition of determiner-noun agreement in a new language

Maja CURCIC, Sible Andringa and Folkert Kuiken (University of Amsterdam)

 

Recruiters on spelling: myth and reality

Filip DEVOS (Universiteit Gent) en Sofie De Worm

 

Data on variation and change in Kurmanji re-examined

Margreet DORLEIJN (University of Amsterdam)

 

Complaints and affiliation in elderly peer group meetings

Christina ENGLERT (Rijksuniversiteit Groningen)

 

Towards a new identity: Raising the metacognitive awareness of medical students learning a second language

Christine FOURIE (Universiteit Antwerpen)

 

De impact van de methodiek ‘Tatertaal’ op het taalstimulerend denken en handelen van kindbegeleiders

Koen Van GORP (KU Leuven)

 

Exploratief onderzoek naar de mogelijkheid van het herhalen van schrijftaken in de twee hoogste klassen van het basisonderwijs

Noortje HEMMEN (Rijksuniversiteit Groningen)

 

De woordenschat van dialect-Nederlandssprekende meertaligen in Limburg

Kirsten van den HEUIJ (Maastricht University), Elma Blom en Leonie Cornips

 

Aging and Bilingual processing: Age-related Differences in Nonverbal Cognitive Performance between Monolinguals and Early and Late bilinguals

Nienke HOUTZAGER (Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Toegepaste Taalwetenschap), Simone Sprenger, Wander Lowie en Kees de Bot

 

Nu even concreet: De relatie tussen concreetheid, begrijpelijkheid en voorstelbaarheid

Lettica HUSTINX (Radboud Universiteit Nijmegen), W. Spooren, J. Aben, E. Turkenburg

 

Voorzetsels die beknopte bijzinnen inleiden in het Italiaans T2: een experiment over metalinguïstisch bewustzijn bij Nederlandstalige leerders

Giuliano IZZO (Universiteit Gent) & Irene Cenni

 

The Separate Effects of Conceptual and Syntactic Complexity on L1 and L2 Fluency

Nivja de JONG (Universiteit Utrecht)

 

Code-switching in Dutch-English bilinguals: a behavioral ecological account

Merel KEIJZER (Rijksuniversiteit Groningen)

 

Exploring the relationship between receptive and productive vocabulary sizes among Azerbaijani English majors

Hajiyeva KONUL (University of Antwerp)

 

10 years of DST for SLD in the Netherlands: Merits and challenges

Wander LOWIE (Rijksuniversiteit Groningen)

 

Eye movements during L2 text chat interaction

Marije MICHEL (Lancaster University), Bryan Smith (Arizona State University, USA) 

 

A theoretical and empirical approach to catechistic teaching

Lisa NIEDERDORFER (Tilburg University) en Sjaak Kroon

 

The postfield in Cité Duits: Syntactic variation in in-group speech

Nantke PECHT (Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg)

 

The introduction of bilingual education at primary school level in Suriname

Emmanuelle Le PICHON (Utrecht University) and Ellen-Rose Kambel

 

Ik vind het gewoon zo dom klinken Hoe tolerant zijn aankomende docenten ten opzichte van collega’s en leerlingen die  spreken met een accent?

Petra POELMANS (FLOT), J. Swanenberg, A. Kerkhoff

 

Verb-particle constructions in learners’ written and spoken productions: a usage-based study

Emilie RIGUEL (PARIS 3 – LA SORBONNE NOUVELLE)

 

Socio-Pragmatic Appropriateness in the Written Production of Proficient Dutch L2 Learners with L1 German

Patrick SCHETTERS (Universiteit van Amsterdam / Universität Zürich)

proficiency

 

The functions of declarative questions and their action formation

Lucas SEUREN (Rijksuniversiteit Groningen), Mike Huiskes, Tom Koole

 

The Difficulty of Learning Inflectional Morphology in a Second Language: a Cognitive Perspective

Hannelore SIMOENS & Alex Housen (Vrije Universiteit Brussel)

 

Welke “T” in NVT-onderwijs? Leerganganalyse met aandacht voor intratalige variatie

Tom SMITS & Hanne Kloots (Universiteit Antwerpen)

 

The role of individual differences in the acquisition of Polish (first exposure) by German, French, Italian, English and Dutch learners

Marianne STARREN (Radboud Universiteit) and Odette Scharenborg

 

Standard language vs. speech community: Language variation in spoken Frisian

Nika STEFAN (Fryske Akademy), Edwin Klinkenberg, Arjen Versloot

 

Het effect van VVE-werkwijze De Taallijn op de taalontwikkeling van peuters en kleuters

Helen STRATING (Radboud Universiteit/Expertisecentrum Nederlands) en Druten, L. van

 

The patchwriting dilemma: (how) can we teach students to find their own voice in academic writing?

Carola STROBL (Universiteit Gent)

 

Professionalising multilingualism in public authorities. A stage model regarding organisational and intercultural responsiveness to migrant groups

Jan ten THIJE (Universiteit Utrecht), Astrid Porila

 

Lexicale rijkdom, frequentielagen en tekstmoeilijkheid

Anne VERMEER (CIW. UvT)

 

Immersie-onderwijs met het Nederlands als doeltaal:  Onderzoek naar de attitudes en motivatie van de ouders van immersie- en niet-immersie-leerlingen uit Luikse secundaire scholen

Charlotte de le VINGNE (Universite de Liege)

 

Dialect als stereotypering. Regionale identiteit in Noord-Brabant verbeeld en verwoord op Facebook.

Puck VISSER, Jacomine Nortier & Jos Swanenberg (Universiteit van Tilburg)

 

Trying to Meet First Year English Majors’ Academic Reading Needs

Marina VULOVIC (University of Antwepen)

 

Framing effecten in een vreemde taal

Per van der WIJST (Tilburg University), Jessi Gruszka

 

Niet-vloeiendheden in de taalproductie van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) van 8-9-10 jaar

Rob ZWITSERLOOD (Koninklijke Auris Groep), Marjolijn van Weerdenburg, Frank Wijnen, Ludo Verhoeven

 

 


 

up

 


 

Lijst met posters / list of posters

 

Exploring the relationship between individual differences and learners’ receptivity to written corrective feedback

Catherine van BEUNINGEN (Hogeschool van Amsterdam)

 

What the use of focus particles in German speaking learners of Italian can tell us about their interlanguage

Irene CALOI (Goethe University – Frankfurt am Main)

 

Online processing of syntactic constructions unique to the second language: An eye-movement study with Swedish advanced learners of English

Josine GREIDANUS (Lund University), M. Gullberg, R. Andersson

 

De productie en verwerving van constituentvolgorde in de Nederlandse Gebarentaal

Annemiek HAMMER (Hogeschool Utrecht; Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies) & Jan Nijen Twilhaar

 

The BLC-HLC theory of language proficiency in native and non-native speakers

Jan HULSTIJN (University of Amsterdam)

 

Ouders van dove kinderen als effectieve L2 taalpragmatici

Joni OYSERMAN (Universiteit van Amsterdam) & Mathilde de Geus

 

Measuring the effect of the most appropriate” language choice on the wellbeing and social and cognitive abilities of multilingual elderly in caring institutions in the Netherlands

Anna POT (Rijksuniversiteit Groningen)

 

The influence of L2 on L3: the role of proficiency

Rosalinde STADT (UvA)

 

What does bilingualism tell us about Specific Language Impairment in Turkish-Dutch bilingual children?

Tuba YARBAY DUMAN (Amsterdam Brain and Cognitive Center, University of Amsterdam)

 

Further lights on the on-line comprehension problems and strategies of L2 listeners: The case of French and Arabic-speaking learners of English

Naouel ZOGHLAMI (University of Paris 8 – CNRS)

 

 


 

up

 


 

Lijst met colloquia / list of colloquia

 

Engels op de basisschool: processen en resultaten van vroeg vreemdetalenonderwijs

Myrthe BERGSTRA, Ellen van den Broek, Rick de Graaff (Universiteit Utrecht / UIL-OTS), Evelien Krikhaar, Sharon Unsworth, Janice Wierenga

 

Het Australisch genreconcept – verkenning van de bruikbaarheid in de Nederlandse onderwijscontext

Maaike HAJER (HU) en Bart van der Leeuw (SLO)

 

Toetsing taalvaardigheid Nederlands in het hoger onderwijs in relatie tot studiesucces

Folkert KUIKEN (UvA), Lieve De Wachter (KU Leuven), Klaartje Duijm (UvA), Jordi Heeren (KU Leuven), Margarita Steinel (UvA), Ineke Vedder (UvA)

 

Interactie in de zorg

Wyke STOMMEL (Radboud Universiteit Nijmegen)