Studiedag Anéla 2022

When: March 25, 2022

Where: Vrije Universiteit in Amsterdam

Keynote: prof. Folkert Kuiken. Title (Dutch) ‘Taalbeleid en taalvaardigheid in Nederland: van kinderopvang tot universiteit’.

Program: Programma – Anela studiedag 25 maart 2022 – VU Amsterdam.

Organiszation VU: Petra Bos, Martine Coene, Annemiek Hammer, Monique Lamers, Anne van Schie en Andrea van Zyl

Information: Petra Bos (phf.bos at vu.nl)

 

 

 

Najaarsstudiedag 2019

[menu theme_location=’voorjaarsstudiedag’]

vrijdag 18 oktober 2019, Hogeschool Utrecht

Elk jaar organiseert Anéla een studiedag waar leden en andere geïnteresseerden samenkomen en onderzoek presenteren rondom een specifiek thema. Dit jaar vindt de studiedag plaats op vrijdag 18 oktober aan de Hogeschool Utrecht, georganiseerd door de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Geletterdheid en Gebarentaal & Dovenstudies.

Het thema voor deze dag is ‘Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel?’, waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalbewustzijn aan bod komen. Dat meertaligheid een gevoelig onderwerp kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW, zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we meer openheid naar meertaligheid en nemen de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten en het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

Het brede spectrum aan invalshoeken ziet u terug in het programma, met daarbinnen onder andere de volgende programmalijnen:

  • Meertalige taalverwerving
  • (School)taalbeleid
  • Meertalig bewustzijn in het (vreemde)talenonderwijs

Organisatoren

Rick de Graaff (HU/UU), Maaike Hajer (HU) en Catherine van Beuningen (HU/HvA).You are here:: Home > Activities> Studiedag

Najaarsstudiedag

[menu theme_location=’voorjaarsstudiedag’]

  • Registration has closed (maximum number of participants reached)

Anéla Najaarsstudiedag 2019: Multilingualism in education and society: asset or apple of discord?

 

Every year Anéla organizes a conference where members and other interested parties meet and present research on a specific topic. This year’s conference takes place on Friday October 18th at the Hogeschool Utrecht (HU). The conference is organized by the HU research groups Foreign Language Education, Literacy, and Deaf Studies.

 

The conference theme is ‘Multilingualism in education and society: asset or apple of discord?’, which covers topics related to (e.g.) language use, language education, language policy, and language attitudes. This theme is not free from value judgement, as shown, for example, by reactions to the KNAW report ‘Talen voor Nederland’ [Languages for the Netherlands], concerns about the Anglicization of Dutch higher education, and the current strain on Dutch as a school and academic subject. At the same time, we experience a growing openness towards and valorization of multilingualism in different educational contexts, and an increasing number of schools offering bilingual programs. How and where could the field of applied linguistics contribute to these issues?

 

The broad spectrum of possible perspectives on multilingualism is reflected in the conference program, including program strands on, for example:

 

  • Multilingual acquisition
  • (Educational) language policy
  • Multilingual awareness in (foreign) language teaching

 

BECAUSE OF OVERWHELMING INTEREST YOU WILL BE PLACED ON A WAITING LIST FROM 1 OCTOBER ONWARDS; PLEASE WAIT WITH PAYING UNTIL WE HAVE CONFIRMED YOUR REGISTRATION! In the meantime we do everything to be able to welcome everyone.

Registration is possible until October 7th 2019. For students there is a reduced fee of €5. You can register here.

 

 Organizing committee

Rick de Graaff (HU/UU), Maaike Hajer (HU), and Catherine van Beuningen (HU/HvA).