You are here:: Home > Awards > Dissertation award

AVT-Anéla Dissertatieprijs

[menu theme_location=’dissertatieprijs’]

Jaarlijks kiest een onafhankelijke jury voor de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, de Anéla en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde het beste taalkundige proefschrift dat in het afgelopen jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is. De prijswinnaar wordt de laatste jaren bekend gemaakt op het feestelijke Taalgala (onderdeel van de Grote Taaldag); zij/hij ontvangt een aardige geldprijs, en de afgelopen jaren is een samenvatting van het bekroonde proefschrift gepubliceerd in het tijdschrift Nederlandse Taalkunde.


OPROEP VOOR AVT-ANÉLA DISSERTATIEPRIJS 2021

De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (ANéLA) reiken jaarlijks een prijs uit voor een dissertatie op het gebied van de taalwetenschap. Ook dit jaar zal er weer een AVT/ANéLA-dissertatieprijs worden uitgereikt. Voor de AVT/AnéLA dissertatieprijs 2020 komen in aanmerking alle dissertaties verdedigd tussen 16 juli 2020 en 15 juli 2021.

Wij nodigen u uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de prijs. De voordrachten dienen uiterlijk 23 augustus 2021 te worden ingediend. Dit kan online: anela.nl/prijzen/dissertatieprijs/voordracht/

Het reglement van de AVT/Anéla dissertatieprijs vindt u op: anela.nl/prijzen/dissertatieprijs/reglement-dissertatieprijs

Secretaris van de jury is dr. Paz González (namens het ANéLA-bestuur). De tweede secretaris is dr. Jorrig Vogels (namens het AVT-bestuur). Voor meer informatie over de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2020 kunt u contact opnemen met Paz (P.Gonzalez at hum.leidenuniv.nl) of Jorrig (j.vogels at rug.nl).

Voelt u zich vrij om deze oproep te delen!


Previous winners Dissertation Award

 • 2020: Imme Lammertink, Universiteit van Amsterdam, Detecting patterns: Relating statistical learning to language proficiency in children with and without developmental language disorder.
 • 2019: Luis Miguel Rojas Berscia, Radboud Universiteit Nijmegen, From Kawapanan to Shawi: Topics in language variation and change.
 • 2018: Tessel Boerma, Universiteit Utrecht, Profiles and paths. Effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development.
 • 2017: Kobie van Krieken, Radboud Universiteit Nijmegen, Linguistic viewpoint in crime news narratives: Form, function and impact.
 • 2016: Barend Beekhuizen, Universiteit Leiden, Constructions Emerging: A usage-based approach of the acquisition of grammar.
 • 2015: Koen Sebregts, Universiteit Utrecht, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r.
 • 2014: Hans Rutger Bosker, Universiteit Utrecht, The processing and evaluation of fluency in native and nonnative speech.
 • 2013: Titia Benders, Universiteit van Amsterdam, Nature’s distributional learning experiment: infants’ input, infants’ perception and computational modelling.
 • 2012: Mark Dingemanse, Radboud Universiteit Nijmegen, The Meaning and Use of Ideophones in Siwu.
 • 2011: Sander Lestrade, Radboud Universiteit Nijmegen, The space of case.
 • 2010: Anna Kijak, Universiteit Utrecht, How stressful is L2 stress? A cross-linguistic study of L2 perception and production of metrical systems.
 • 2009: Margot Rozendaal, Universiteit van Amsterdam, The acquisition of reference: A cross-linguistic study.
 • 2008: Brigitte Pakendorf, Universiteit van Amsterdam, Contact in the Prehistory of the Sakha (Yakuts). Linguistic and genetic perspectives.
 • 2007: Tamás Bíró (Universiteit Groningen), Finding the Right Words: Implementing Optimality Theory with Simulated Annealing.
 • 2006: Sonja van Boxtel: Can the late bird catch the worm? Ultimate attainment in L2 syntax, Radboud Universiteit Nijmegen, 2005.
 • 2005: Bert Botma: Phonological Aspects of Nasality: An element-based dependency approach. Amsterdam, 2004.
 • 2004: Elma Blom: From root infinitive to finite sentence. The acquisition of verbal inflections and auxiliaries. Utrecht, 2003.
 • 2003:  Dirk-Bart den Ouden: Phonological encoding deficiencies in conduction Aphasia; Groningen, 2002
 • 2002: Onno Crasborn, Phonetic Implementation of Phonological Categories in Sign Language of the Netherlands. Leiden, 2001.
 • 2001: Ineke van de Craats, Conservation in the acquisition of possessive constructions: a study of second language acquisition by Turkish and Moroccan learners of Dutch; Tilburg, 2000.
 • 2000: Joost Dekkers, Derivations & Evaluations: on the syntax of subjects and complementizers . Amsterdam,1999.
 • 1999: Jürgen Bohnemeyer: Time relations in discourse. Evidence from a comparative approach to Yukatek Maya. Tilburg 1998.
 • 1998: Anastasia Giannakidou: The landscape of polarity items . Groningen 1997.
 • 1997: Ad Backus: Two in one: bilingual speech of Turkish immigrants in The Netherlands. Tilburg 1996.
 • 1996: Marc van Oostendorp: Vowel quality and phonological projection. Tilburg 1995.
 • 1995: Paula Fikkert: On the acquisition of prosodic structure. Leiden 1994.
 • 1994: Jan-Wouter Zwart: Dutch syntax: A minimalist approach. Groningen 1993.