You are here:: Home > Who are we? > Work groups

Werkgroepen

Binnen de Anéla zijn momenteel drie werkgroepen actief: de ABLA, de werkgroep interactie-analyse (AWIA) en het netwerk onderzoek tweede-taalverwerving. Op deze site kunt u meer lezen over de activiteiten van deze werkgroepen. Voor leden die daarin geinteresseerd zijn: het is mogelijk een eigen werkgroep op te starten. U kunt daartoe contact opnemen met het bestuur.