Anéla Infobulletin 2022-3


Van de voorzitter

Beste leden van Anéla,

Dit het derde en laatste infobulletin van 2022. Het is misschien nog wat vroeg voor een terugblik, maar toch kijken we terug op een fijn jaar. Een jaar waarin weer veel meer mogelijk was na de coronaperiode waardoor we elkaar ‘in het echt’ konden ontmoeten. Bijvoorbeeld op de Studiedag aan de VU, bij de Juniorendag aan de Universiteit Leiden, maar ook in de wandelgangen en op andere symposia en congressen. Dit geeft het Anéla-bestuur weer energie om nieuwe activiteiten te plannen in 2023. Zo beginnen we met de Grote Taaldag op vrijdag 3 februari aan de Universiteit Utrecht. In deze nieuwsbrief vind u een oproep voor abstracts. En in april volgt dan de Juniorendag – deze keer in België. Ook de meerdaagse Anélaconferentie gaan we komende maanden plannen. Daar hopen we aan de start van het nieuwe jaar jullie voor te kunnen uitnodigen.

Helaas gaan we volgende maand wel afscheid nemen van een zeer trouw bestuurslid. Anneke Smits – onze ambtelijk secretaris – gaat het bestuur verlaten. Haar werk voor Anéla is niet meer te combineren met haar overige werk. Dit bestuur, en vele besturen voor ons, zijn Anneke allemaal zeer dankbaar voor haar inzet en energie voor Anéla als vereniging. Anneke heeft altijd zeer zorgvuldig Anéla geholpen met o.a. de ledenadministratie, de organisatie van conferenties en deed ook redactiewerk voor DuJAL. We spreken momenteel verschillende kandidaten voor haar opvolging en zullen als bestuur op gepaste wijze Anneke persoonlijk bedanken voor al haar werk. In ieder geval hierbij alvast namens het huidige bestuur en alle leden: DANK Anneke!

Tessa van Charldorp


Verslag AWIA Symposium – ‘Emotie in interactie’

Op 6 en 7 oktober vond het AWIA symposium plaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het symposium werd georganiseerd door de leerstoelgroep Taal en Communicatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. CLUE+ en Anéla waren de financiers van dit evenement.

Thema van het symposium was ‘Emotie in Interactie’. Hoofdspreker van het symposium was Prof. Jonathan Potter van Rutgers University, de Verenigde Staten. Jonathan Potter is een gerenommeerd onderzoeker, wiens werk zeer invloedrijk was en nog steeds is. Zijn lezing op het symposium ging over het bouwen van een synoptisch verslag van ‘waar we zijn’ als het gaat om onderzoek naar emotie in interactie, met een focus op de rol van emotiedisplays en emotietoeschrijving bij het vormen van actie in interactie. Hij illustreerde zijn argumenten met voorbeelden uit dagelijkse telefoongesprekken, gesprekken vanuit de kinderbescherming en gezinsmaaltijden. Samen met Prof. Alexa Hepburn (Rutgers University, Verenigde Staten) organiseerde Jonathan ook een datasessie, waar deelnemers konden reflecteren op het thema van het symposium, met name de vraag hoe woede opduikt in interactie en hoe momenten van huilen zich voordoen.

De rest van het symposium was gereserveerd voor lezingen van onderzoekers binnen communicatie, sociologie, taalkunde en psychologie gevestigd in Nederland en Vlaanderen. Het onderzoek dat op het symposium werd gepresenteerd, heeft licht geworpen op de manier waarop emotie wordt getoond en ontvangen, en op gebieden zoals lachen, schaamte en empathie die vaak worden verzameld onder de brede categorie emotie. Daarnaast werd ook ander werk gepresenteerd, dat zich niet per se richtte op emotie in interactie. Al met al, zo is maar weer gebleken, is een symposium als dit heel nuttig om te zien waar iedereen mee bezig is.

We zijn CLUE+ en Anéla erg dankbaar voor de financiering van dit symposium. In deze post-covid-tijd (als we het zo mogen noemen) heeft dit symposium ons het belang laten zien van real-life contacten, kletsen bij de koffie in de pauzes, praten over nieuwe onderzoeksideeën tijdens de lunch en brainstormen over belangrijke inzichten tijdens het diner. Symposia als deze zijn waarschijnlijk het academische leven op z’n best. Op naar het volgende AWIA-symposium!


Grote Taaldag 2023

Dit jaar vindt de Grote Taaldag plaats op vrijdag 3 februari 2023 aan de Universiteit Utrecht. Na twee online edities in 2021 en 2022 zal deze editie weer volledig op locatie doorgaan. We organiseren een zeer gevarieerd programma met lezingen, koffiemomentjes, het jaarlijkse Taalgala, en een verrassende keynote-presentatie. Daarin spenderen we dit jaar bijzondere aandacht aan de relatie tussen taal en inclusiviteit. Zoals gebruikelijk worden op het einde van de dag, tijdens het Taalgala, ook de AVT/Anéla-dissertatieprijs en de LOT-populariseringsprijs uitgereikt. Anéla-leden worden opgeroepen om een abstract in te dienen voor een presentatie. Indienen kan tot en met vrijdag 16 december 2022 via de website van de AVT.


Juniorendag Anéla /VIOT 2023

Op vrijdag 28 april 2023 is het weer tijd voor de jaarlijkse Anéla-/VIOT Juniorendag! Deze editie vindt plaats aan de KU Leuven in Antwerpen. Tijdens de Juniorendag krijgen BA- en MA-studenten, junior-onderzoekers en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde de mogelijkheid om hun werk te presenteren door middel van een mondelinge of een posterpresentatie. Daarnaast wordt er tijdens deze dag de Scriptieprijs uitgereikt aan de beste MA-scriptie op het gebied van toegepaste taalkunde.

Wil je een poster of mondelinge presentatie aanvragen? Upload dan uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 je abstract via het formulier op de website.

Hopelijk zien we je daar!

De organisatiecommissie van de Juniorendag 2023


Oproep Anéla-/VIOT-Scriptieprijs 2022

Heeft u in het studiejaar 2021-2022 een masterstudent begeleid wiens scriptie op het gebied van toegepaste taalkunde u graag zou willen voordragen voor deze prijs, dan kunt u die vanaf nu indienen voor de Anéla-/VIOT-scriptieprijs 2022. De winnaar van de scriptieprijs krijgt naast de roem een bedrag van 500 euro. Daarnaast moedigen we auteurs van scripties ten sterkste aan een bewerking van hun scriptie in te dienen bij DuJAL of Tijdschrift voor Taalbeheersing.

Meer informatie over de scriptieprijs en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website. De uiterste inleverdatum is 15 januari 2023. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Anéla/VIOT Juniorendag.


Oproep organisatie Anéla Studiedag 2024

De volgende (eendaagse) Anéla Studiedag zal plaatsvinden in het najaar van 2024. We zijn op zoek naar mensen die deze dag willen gaan organiseren. Vind je het leuk om – samen met anderen – de studiedag te organiseren en te hosten op jouw universiteit of hogeschool, neem dan contact op met het bestuur van Anéla. Vanuit Anéla is er een budget van 250 euro beschikbaar als bijdrage aan de kosten van de organisatie.


Recente promoties

Op 3 november jl. is Inge Stortenbeker gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift getiteld Taal als medicijn: Taalgebruik in het huisartsconsult.

Korte samenvatting van haar onderzoek
Taalgebruik speelt een belangrijke rol in een medisch consult, zeker als een dokter geen medische verklaring kan vinden voor de klachten van een patiënt. Toch was maar weinig bekend over taal en communicatie tijdens huisartsconsulten over onverklaarde klachten. Welke woorden gebruiken artsen om onverklaarde klachten uit te leggen? Wat is de invloed daarvan op hoe patiënten zich voelen? En met welke taal drukken patiënten hun klachten uit?
Voor dit proefschrift werkten taal-, communicatie- en huisartswetenschappers samen om taalgebruik tijdens het huisartsconsult te onderzoeken. We laten zien dat huisartsen hun taalgebruik variëren wanneer een patiënt onverklaarde of verklaarde klachten heeft. Die subtiele talige variaties beïnvloeden de respons van patiënten, en relateren aan hun angst na het consult. “Typische” taal voor patiënten met onverklaarde klachten blijkt – in tegenstelling tot bestaande vooroordelen – niet te bestaan.

Haar volledige proefschrift vind je hier.

Recente promoties mvt
Ook interessant: Op de website Taalwijs.nu verschijnen regelmatig blogs over recente promoties op het gebied van onderwijs moderne vreemde talen. Lees bijvoorbeeld over het onderzoek van Griet Boone over het leren van meerwoordcombinaties in het Duits of over het proefschrift van Wim Gombert, getiteld From ‘learning to use’ towards ‘using to learn’? Long-term effects of structure-based versus dynamic usage-based programs for French.


Nieuws van DuJAL

Recent verschenen artikelen in Dutch Journal of Applied Linguistics:


AILA 2023

De volgende AILA-conferentie vindt komende zomer plaats in Lyon, Frankrijk, van 17 tot 21 juli. Meer informatie en aanmelding via de website van de conferentie.