Infobulletin oktober 2021


Van de voorzitter

In mei 2021 heb ik het stokje als voorzitter van Anéla overgenomen van Jos Swanenberg. Gelukkig heb ik als algemeen bestuurslid al een jaar mee mogen kijken en ben ik heel enthousiast om samen met alle Anéla bestuursleden me in te zetten voor deze vereniging. Ik ken Anéla als een ontmoetingsplek om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen met mensen die net iets verder van je af staan dan je directe collega’s. Mensen die aan andere universiteiten of hogescholen werkzaam zijn, in Vlaanderen of in Nederland of net binnen een ander toegepast gebied van de taalwetenschap. Door de grote variëteit aan activiteiten die Anéla organiseert – denk aan Studiedagen, de Grote Taaldag, een meerdaagse conferentie, maar ook de scriptie- en dissertatieprijs en ons infobulletin – kunnen we elkaar op de hoogte houden.
Afgelopen zomer heeft de AILA-conferentie volledig online plaatsgevonden vanuit Groningen. Ons bestuurslid Audrey Rousse-Malpat is zeer druk geweest met de organisatie hiervan, evenals oud-bestuurslid Rasmus Steinkraus. Op de website van de AILA-conferentie kunt u een filmpje vinden om een indruk te krijgen van deze succesvolle conferentie.
We mogen ook twee nieuwe bestuursleden welkom heten. Gudrun Reijnierse (RU) en Bram Vertommen (KU Leuven) zijn algemeen bestuurslid geworden bij Anéla. Gudrun zal komend jaar de dissertatieprijs coördineren en Bram de scriptieprijs. Hier zijn we ontzettend blij mee.
Ik kijk er naar uit om weer veel mensen te ontmoeten nu het allemaal weer kan. Misschien zien we elkaar op de Grote Taaldag in Utrecht in op 4 februari a.s. of op de studiedag in Amsterdam op 25 maart 2022. Mocht je ideeën of vragen hebben voor Anéla, stuur gerust een email (t.c.vancharldorp@uu.nl). Tot snel!
Tessa van Charldorp


Kort verslag van de ALV

Op 14 juni vond de jaarlijkse ALV van Anéla plaats. Het volledige verslag volgt in de loop van het najaar maar bij deze geven we alvast de belangrijkste punten mee. Het financieel jaarverslag van de penningmeester en de begroting werden unaniem goedgekeurd. AILA moest op dat moment nog plaatsvinden maar de financiële (en wetenschappelijke) vooruitzichten zagen er dankzij de enorme inzet van het hele organisatieteam alvast positief uit. Voor DuJAL was 2020 een erg belangrijk jaar met de overstap naar Open Access. De aanwezigen spraken hierbij hun waardering uit voor al het werk dat editor-in-chief Sible Andringa hierin had verzet. Vooruitblikkend werden ook de data van de Grote Taaldag* en de Anéla Studiedag (25 maart) vastgesteld. Tot slot kwamen ook de bestuurswissels aan bod. Jos Swanenberg en Rasmus Steinkrauss gaven het stokje van onvermoeibare voorzitter en penningmeester door aan respectievelijk Tessa van Charldorp en Audrey Rousse-Malpat. Ook werden Gudrun Reijnierse en Bart Vertommen unaniem verkozen als nieuwe bestuursleden.

*Zie het bericht hieronder. 


Correctie: De Grote Taaldag – 4 februari 2022

De nieuwste editie van de Grote Taaldag, georganiseerd door AVT, LOT en Anéla, zal niet plaatsvinden op vrijdag 28 januari, zoals eerder gemeld, maar een week later, op 4 februari 2022. We willen u vragen deze datum aan te passen in uw agenda en bieden excuses aan voor het ongemak. De dag zal dit jaar weer op locatie zijn, en wel in Utrecht, aan de Drift 21 en 25. Aan het eind van de dag worden op het jaarlijkse Taalgala de LOT dissertatieprijs en de LOT populariseringsprijs uitgereikt.


Nieuwe bestuursleden

Op de ALV in juni hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Gudrun Reijnierse en Bram Vertommen. Zij stellen zich hier voor:

Gudrun: Ik ben als universitair docent werkzaam bij het departement Taal en Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In mijn onderzoek richt ik me vooral op het gebruik en de effecten van metaforen in een verscheidenheid aan communicatieve settings, met een specifieke interesse in wetenschapscommunicatie. In recente onderzoeksprojecten bestudeerde ik het gebruik van metaforen in de coronapersconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge en onderzocht ik de publieke percepties van verschillende coronametaforen door mensen uit verschillende Europese landen. Ik geef onderwijs over onder andere crisiscommunicatie, persuasieve communicatie en publieksgericht schrijven. Ook begeleid ik volop bachelor- en masterscripties.

In 2010 was de Anéla Juniorendag de allereerste conferentie waar ik aan deelnam. Ik presenteerde toen als researchmasterstudent de eerste bevindingen van mijn onderzoek naar de identificatie van metaforen in Franstalige krantenartikelen (en was dolblij toen ik met de posterprijs naar huis ging!). Sinds die eerste presentatie heeft Anéla op verschillende manieren een rol gespeeld in mijn werk. Zo was ik als promovenda twee keer medeorganisator van de Juniorendag en zat ik in 2021 in de jury van de Anéla-VIOTscriptieprijs. Ik zie ernaar uit om de komende periode als algemeen bestuurslid binnen Anéla aan de slag te gaan en de organisatie van een nieuwe kant te leren kennen!

Bram: Ik werk als doctor-assistent Nederlandse Taalkunde en Meertalige Communicatie aan de KU Leuven campus Antwerpen. Als doctorandus bestudeerde ik gemengde taalvariëteiten die Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaans Arabische sprekers onder leeftijdsgenoten van hun gemeenschap gebruiken. In deze variëteiten worden afwisselend Nederlandse zinnen en Turkse of Marokkaans Arabische zinnen gebruikt (Nortier 1990; Backus 1996; Boumans 1998). Uit een corpusanalyse bleek dat de taalkeuze van de onderzochte “heritage speakers” vooral door semantische overwegingen wordt bepaald: de Nederlandse zinnen (vaak koppelwerkwoordconstructies) drukken overwegend algemene staten uit, terwijl de Turkse of Marokkaans Arabische zinnen naar tijdsgebonden dynamische gebeurtenissen verwijzen. Qua onderwijs heb ik de voorbije jaren zowel in Vlaanderen als in Nederland ervaring kunnen opdoen. Ik geef vooral les over Nederlandse taalkunde (morfosyntaxis en sociolinguïstiek), Nederlandse taalbeheersing (schriftelijk én mondeling), tekst- en discoursanalyse (pragmatiek, coherentie- en argumentatieanalyse) en interculturele communicatie.

Als Vlaams/Belgisch bestuurslid van Anéla kijk ik er erg naar uit om naast Nederlandse ook Vlaamse studenten en docenten warm te maken voor Anéla’s activiteiten (en toegepaste taalwetenschap in het bijzonder). Ik vind het ook heel fijn om nieuwe collega’s uit Vlaanderen en Nederland te leren kennen en samen met hen activiteiten zoals de Grote Taaldag of de Juniorendag op touw te zetten.


Juniorendag: verslag 2021 en oproep 2022

Verslag: Online maar fijn, De Anéla/VIOT Juniorendag 2021 was geslaagd!

Dit jaar vond de Juniorendag op 23 april jl. plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren was deze editie volledig online. Dit maakte de dag niet minder geslaagd!! Op het dagvullende programma stonden welgeteld twee keynotesprekers, 36 mondelinge presentaties en 14 posters over uiteenlopende onderwerpen. Tevens was er traditiegetrouw de uitreiking van de Anéla/VIOT-scriptieprijs.

De dag begon direct goed met een keynote van prof. dr. Marije Michel van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij presenteerde haar onderzoek over het leren van een tweede taal via de chat; een onderwerp dat in deze periode bijzonder relevant is. In het bijzonder focuste zij op alignment in verschillende contexten. Hierna kwam een verscheidenheid aan presentaties van jonge onderzoekers aan bod. Marieke Peters richtte zich bijvoorbeeld op sociolinguistiek in kippen, terwijl Niklas Frechen (de scriptieprijswinnaar van 2020) vertelde over zijn onderzoek naar het vreemdetaaleffect in het maken van morele keuzes. Al met al waren de presentaties goed bezocht, wat mogelijk werd gemaakt door de 120 registraties!

Hierna volgde de tweede keynote door dr. Maarten van Leeuwen van de Universiteit Leiden. In zijn interessante presentatie sprak hij over de taalkundige bouwblokken die nodig zijn om populisme te onderzoeken. Aan de hand van een casestudie over Geert Wilders, leerden de deelnemers over hoe stilistische keuzes het politieke debat in Nederland beïnvloeden.

De dag werd afgesloten met het uitreiken van de scriptieprijs en posterprijs. Dit werd respectievelijk gedaan door dr. Susanne Brouwer en prof. dr. Merel Keijzer. De posterprijs werd dit jaar gewonnen door Lynn Eekhof, die in haar poster een nieuwe identificatieprocedure presenteerde voor het gebruik van zogenaamde ‘viewpoint marker’. De scriptieprijs werd in de wacht gesleept door Joske Piepers, die haar onderzoek deed over gendervariatie bij het gebruik van voornaamwoorden onder Limburgse vrouwen.

 

Oproep: Organisatie Juniorendag 2022

De organisatie van de Anéla/VIOT-Juniorendag 2022 gaat binnenkort weer van start. Daarvoor zijn we op zoek naar PhD’s die willen meehelpen om de Juniorendag van komend voorjaar te organiseren. Er ligt een draaiboek klaar en het is een mooie kans om volledig zelf een congres te organiseren, samen te werken met PhD’s van andere universiteiten, je organisatieskills te ontdekken of te benutten en het is ook nog goed voor je cv. De Juniorendag zal weer in april plaatsvinden. Als je interesse hebt, kun je je melden bij Inge Stortenbeker: inge.stortenbeker@ru.nl en/of Tessa van Charldorp: t.c.vancharldorp@uu.nl


Oproep scriptieprijs Anéla/VIOT

Het is weer zover: u kunt weer Master-scripties voordragen voor de scriptieprijs! Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2020-2021 en ook in dat collegejaar zijn goedgekeurd aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs. De uiterste inleverdatum voor dit jaar is maandag 22 november 2021. De winnaar van de scriptieprijs krijgt behalve de roem een bedrag van 500 euro. Daarnaast worden auteurs van scripties van harte aangemoedigd een bewerking van hun scriptie in te dienen voor publicatie bij DuJAL of Tijdschrift voor Taalbeheersing. Meer informatie en het aanmeldingsformulier.


Laatste call for papers studiedag Anéla 2022: deadline 15 oktober

Op 25 maart 2022 zal er weer een Anéla studiedag zijn. Deze zal plaatsvinden op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het thema van de studiedag zal zijn: Van groep 1 tot universiteit: de rol van taalvaardigheid.

Meer informatie is te vinden op de website van Anéla. De deadline voor het indienen van een abstract is uiterlijk 15 oktober 2021.

Abstracts mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven; de taal waarin het abstract is gesteld, is ook de taal waarin jullie bijdragen plaatsvinden. Informatie over de conferentie is in het Nederlands.


Anéla sponsort jullie evenementen!

Ben je van plan om een evenement (conferentie, workshop, symposium) te organiseren en heb je sponsoren nodig?
Vraag Anéla!
Anéla sponsort elk jaar evenementen over taalwetenschap en geeft 200 euro per evenement. Omdat er de afgelopen jaren weinig evenementen plaats hebben gevonden, hebben we voor de komende tijd extra budget dus aarzel niet om jouw aanvraag op te sturen naar a.rousse-malpat@rug.nl of anela-admin@uvt.nl.
We streven ernaar om binnen 2 weken te reageren! Dit zijn de voorwaarden:

  • Het evenement valt onder toegepaste taalwetenschap.
  • Minstens 1 organisator is lid van Anéla.
  • Het voorlopig budget van het evenement moet voorgelegd worden (bij voorkeur het specifieke doel van het geld vermelden).
  • In de communicatie rondom het evenement Anéla als sponsor vermelden

Na het evenement, horen we graag hoe het is gegaan in een kort verslag (bij voorkeur met foto) dat we in het infobulletin kunnen delen.

Zijn er vragen over sponsoring? Mail mij gerust!
Met vriendelijke groet,
Audrey (penningmeester Anéla)


Verslag VONK studiedag

Vakdidactisch Onderzoek Nederlands in de Klas: VONK!

“Erg fijne en inspirerende sessies!” “Het is erg fijn om te leren van mensen die volledig in een onderwerp zitten.” Het was na afloop van de VONK inspiratiemiddag goed om te horen dat we ons doel bereikt hadden: docenten Nederlands inspireren met ons lesmateriaal.

De VONK inspiratiemiddag is een initiatief van een groep docent-onderzoekers met een Dudoc-Alfa-beurs. Samen met enkele collega-docent-onderzoekers gaven we afgelopen 5 oktober online workshops voor docenten Nederlands uit het voortgezet onderwijs. In de workshops stond ons onderzoek, en dan met name de praktische toepasbaarheid daarvan, centraal. Van creatief schrijven en redeneren over grammatica tot dieper lezen; het hele spectrum van het schoolvak kwam aan bod.

De docenten deden individueel mee of in sectieverband en ontvingen van tevoren een zogenaamde verwenbox met lesmateriaal, vakgerichte literatuur, een congresbundel en een aantal versnaperingen. Wij zagen deze middag namelijk als een cadeautje aan onze collega’s. Onze onderzoeken zijn er om de lespraktijk te verbeteren en daar hebben we de docenten absoluut bij nodig. Om die reden is het door ons ontwikkelde lesmateriaal voor iedereen toegankelijk via de VONK-website.

In samenwerking met het Meesterschapsteam Nederlands en de Werkgroep Onderwijs en Didactiek Nederlands van Levende Talen, én met dank aan Anéla hebben we deze middag een brug geslagen tussen wetenschap en onderwijs. Wij hopen dat deze brug een stevig fundament krijgt en lang in gebruik zal blijven.

Lieke Holdinga, Renate van Keulen, Gijs Leenders, Patrick Rooijakkers, Jeroen Steenbakkers, Moniek Vis, Astrid van Winden


Overzicht Anéla-activiteiten 2021-2023

Afgelopen anderhalf jaar zijn er activiteiten niet doorgegaan of ze hebben wel plaatsgevonden in een online vorm. Vanaf komend jaar hopen we elkaar weer te kunnen ontmoeten op de verschillende Anéla-activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die de komende twee jaar zullen plaatsvinden. Meer informatie zal volgen via het Infobulletin en de website van Anéla.

NB: Voor de komende studiedag van Anéla (25 maart 2022) kun je nog tot uiterlijk 15 oktober een abstract indienen! De VIOT-conferentie wordt natuurlijk niet door Anéla georganiseerd, maar omdat deze conferentie wel interessant is voor veel Anéla-leden, is hij opgenomen in dit overzicht.


DuJAL

Sinds dit voorjaar is het tijdschrift van Anéla overgegaan naar een nieuwe uitgever (Openjournals.nl) en is nu volledig online en open access. De eerste artikelen zijn inmiddels in deze nieuwe vorm verschenen. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe publicaties, schrijf je dan in als ‘reader’.