U bent hier:: Home > Tijdschrift > Redactiebeleid

Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL) is gestart in 2012, als de digitale voortzetting van Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, dat 40 jaar lang het tijdschrift was van de Anéla, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap.

DuJAL is er vooral op gericht om Nederlands en Belgisch toegepast taalkundig werk onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek, maar publiceert ook bijdragen uit andere landen. Het richt zich op de academische gemeenschap, maar ook op taal- en communicatie-experts die werkzaam zijn in andere contexten, zoals instellingen voor taalbeleid, training van docenten, curriculumontwikkeling en onderwijskundige en communicatie-advisering.

In de geest van zijn voorganger wil DuJAL nadrukkelijk een platform bieden aan jonge onderzoekers in de toegepaste taalwetenschap, d.w.z. promovendi en master studenten. Om een hoog kwaliteitsniveau te hanteren worden alle inzendingen onderworpen aan een ‘double blind review’ door tenminste één externe beoordelaar en twee redactieleden. Jaarlijks verschijnen er twee nummers, een in het voorjaar en een in het najaar. Een papieren versie van het tijdschrift is beschikbaar tegen een kleine meerprijs.

DuJAL accepteert de volgende bijdragen:

  • Artikelen:  max. 15 pp ≈ 6.000 woorden
  • Research notes:  max. 5 pp ≈ 2.000 woorden
  • Boekbesprekingen: max. 3 pp ≈ 1.200 woorden
  • Congresaankondigingen: max. ½  p. ≈ 200 woorden

Bijdragen mogen worden geschreven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.