U bent hier:: Home > Wie zijn wij > Werkgroepen >Tweedetaalverwerving

Netwerk Onderzoek Tweedetaalverwerving

Het Netwerk Onderzoek Tweedetaalverwerving is een werkgroep van de Anéla die is opgericht om informeel contact te bevorderen tussen onderzoekers op het terrein van tweedetaalverwerving binnen Nederland en om informatie te bundelen over onderzoekers en projecten op dit terrein. Activiteiten van het netwerk onderscheiden zich van andere Anéla-activiteiten doordat ze slechts gericht zijn op een deelgebied van de toegepaste taalwetenschap, namelijk op tweedetaalverwervingsonderzoek. Wij houden ons dus niet bezig met taalonderwijs, sociolinguïstiek, bedrijfscommunicatie e.d.. Waar er een overlap is met andere gebieden zal bij activiteiten van het NOTT de nadruk liggen op taalverwervingsaspecten of de implicaties van het betreffende onderzoek voor theorieën over taalverwerving. Iedereen die onderzoek doet naar of geïnteresseerd is in tweedetaalverwerving kan zich opgeven voor het netwerk door een e-mail te sturen naar anela-admin@uvt.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als u zich opgeeft komt u op de e-maillijst van het netwerk, die wordt beheerd door deelnemers aan het netwerk. Als u zelf onderzoek doet op het gebied van tweedetaalverwerving wordt u gevraagd om informatie voor op de website. U kunt ook aangeven dat u alleen op de hoogte gehouden wilt worden van activiteiten.