U bent hier:: Home > Activiteiten> Studiedag > Call for papers

 

Call for papers

 

Het conferentiethema Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving is een breed thema waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalattitudes aan bod kunnen komen. Dat het geen waardevrije discussie betreft, blijkt bijvoorbeeld wel uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW, zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we de openheid naar meertaligheid en de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten groeien en neemt het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

 

Het brede spectrum aan mogelijke invalshoeken zouden we graag terugzien in het programma van de studiedag met als voorlopige programmalijnen:

 

 • taalverwerving en taalgebruik in meertalige contexten
 • pedagogische en didactische uitdagingen bij ontwikkeling van meertaligheid
 • beleidsvraagstukken rond meertaligheid in de samenleving

 

We verwelkomen zowel bijdragen vanuit onderzoek als besprekingen van praktijkervaringen (bv. vanuit scholen, opleidingen, beroepssectoren, inspectie, schoolbegeleidingsdiensten).

Er zijn verschillende presentatievormen mogelijk:

 1. Presentaties (30 minuten, waarvan 10 minuten discussie) zijn bedoeld voor het bespreken van vergevorderd of afgerond onderzoek.
 2. Colloquia (in blokken van 90 minuten) bestaan uit meerdere presentaties rond een gezamenlijk thema. De organisator van een colloquium stuurt in eerste instantie een voorstel in voor het colloquium als geheel, inclusief titels en auteursnamen van afzonderlijke bijdragen binnen het colloquium. Abstracts voor de afzonderlijke presentaties dienen te worden ingestuurd wanneer het colloquiumvoorstel geaccepteerd is.
 3. Posters (A0-formaat; bij het presenteren van een poster hoort ook een ‘posterpitch’, waarin presentatoren in één minuut hun poster promoten) zijn geschikt voor één-op-één discussie van onderzoek in de opstartfase, of ander onderzoek met data die zich goed visueel laten presenteren.
 4. Show-and-tells (30 minuten) zijn bedoeld om innovatieve lesideeën, onderwijsmaterialen, good practices, vraagstukken, dilemma’s, etc. rondom het studiedagthema te delen en/of te bediscussiëren.

 

Als u een bijdrage wilt leveren aan de studiedag, vragen we u uiterlijk 10 juni 2019 een abstract (max. 300 woorden, plus max. 4 referenties; met titel en 4 trefwoorden) in te dienen. Abstracts mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven; de taal waarin het abstract is gesteld, is ook de taal waarin uw bijdrage plaatsvindt. Om uw abstract in te dienen, gebruikt u  dit online-formulier: https://anela.nl/activiteiten/studiedag/abstract-indienen-studiedag/. Presentatoren dienen zich in te schrijven als deelnemer aan de studiedag.

Bijdragen aan de studiedag zullen zoveel mogelijk worden geplaatst in thematisch georganiseerde, parallelle sessies. Naast deze sessies zullen er twee plenaire programmaonderdelen zijn aan het begin en het einde van de dag.

Belangrijke data

 

 • Deadline indienen abstracts: 10 juni 2019
 • Bericht over acceptatie abstract: 1 augustus 2019
 • Inschrijving presentatoren uiterlijk: 1 september 2019
 • Inschrijving geopend: 1 juli 2019 t/m 27 september 2019