U bent hier:: Home > Activiteiten > Grote Taaldag

De Grote Taaldag: 3 februari 2023

De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT). Traditiegetrouw is dit een dag waarop we alle collega’s in Nederland en Vlaanderen weer even kunnen zien en spreken en elkaar op de hoogte brengen van actueel onderzoek in de (toegepaste) taalkunde.

Dit jaar vindt de Grote Taaldag plaats op vrijdag 3 februari 2023 aan de Universiteit Utrecht. Na twee online edities in 2021 en 2022 zal deze editie weer volledig op locatie doorgaan, en wel aan de Drift 21 en 25. We organiseren een zeer gevarieerd programma met lezingen, koffiemomentjes, het jaarlijkse Taalgala, en een verrassende keynote-presentatie. Daarin spenderen we dit jaar bijzondere aandacht aan de relatie tussen taal en inclusiviteit. Zoals gebruikelijk worden op het einde van de dag, tijdens het Taalgala, ook de AVT/Anéla-dissertatieprijs en de LOT-populariseringsprijs uitgereikt.

Abstract indienen

Als u AVT- of Anéla-lid bent en op de Grote Taaldag 2023 graag een lezing wil geven, kunt u tot en met vrijdag 16 december 2022 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT. De lezing mag maximaal 20 minuten duren (met 5 minuten tijd voor vragen).

  • Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dat aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse.
  • U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).

Als de ontvangst van uw samenvatting niet online bevestigd wordt, neemt u het beste contact op met Jenneke van der Wal (g.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers dan plaatsen in het programma zijn, dan zullen de laatst ontvangen abstracts als ‘alternates’ opgenomen worden.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari op de website van de AVT verschijnen en per e-mail verstuurd worden aan alle (op dat moment) geregistreerde deelnemers en alle AVT- en Anéla-leden.

Publicatie

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks uitgegeven door Benjamins. Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een groot deel van de artikelen is direct ‘open access’ dankzij Read&Publish deals en twee jaar na verschijning is iedere LIN-bundel sowieso vrij toegankelijk via de website van Benjamins.


 

Grote Taaldag 2022

De nieuwste editie van de Grote Taaldag, georganiseerd door AVT, LOT en Anéla, vond plaatsv op vrijdag 4 februari 2022. In verband met de huidige coronasituatie was het een online editie.

De AVT/Anéla-dissertatieprijs voor het best taalkundige proefschrift van het afgelopen jaar is gewonnen door Ulrika Klomp voor haar proefschrift waarin ze de grammatica van Nederlandse Gebarentaal analyseert en beschrijft. De LOT-prijs voor het beste wetenschapscommunicatieproject op het gebied van de taalwetenschap gaat naar twee projecten: het jaarlijkse kindertaalfestival Kletskoppen, waar kinderen en ouders meer kunnen leren over taal en taalwetenschap, en de podcast Kletsheads, over en met meertalige kinderen. De genomineerden voor beide uitgereikte prijzen leggen hier meer uit over hun project of proefschrift. Tot slot werd ook de oeuvreprijs voor wetenschapscommunicatie uitgereikt aan Peter-Arno Coppen, voor zijn jarenlange inzet voor de popularisering van de taalwetenschap in Nederland.

Ulrika Klomp viel in de prijzen met haar proefschrift A descriptive grammar of Sign Language of the Netherlands. Hierin beschrijft ze achtereenvolgens de sociohistorische achtergrond, fonologie, morfologie en de syntaxis van Nederlandse Gebarentaal (NGT). Het is een van de eerste volledige grammaticale beschrijvingen van een gebarentaal ooit, en de jury noemt het een prachtige blauwdruk voor toekomstig werk binnen het vakgebied. Bovendien draagt het bij aan de bevordering van deze pas recent erkende minderheidstaal in Nederland. De Anéla/AVT-dissertatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste taalkundig proefschrift dat het afgelopen jaar aan een Nederlandse universiteit is verdedigd.

Sharon Unsworth, Paula Fikkert en Caroline Rowland wonnen de populariseringsprijs voor het kindertaalfestival Kletskoppen. Bij dit jaarlijkse festival leren kinderen en hun ouders over taal(wetenschap) aan de hand van allerlei activiteiten, zoals een wetenschapsmarkt, kindercolleges, en meertalige voorleessessies. Het festival deelt de eerste prijs met de podcast Kletsheads. Hierin praat onderzoekster Sharon Unsworth met deskundigen op het gebied van meertalig opgroeien, en kletst ze met meertalige kinderen, om op die manier ouders, leerkrachten en logopedisten te informeren over meertaligheid. De LOT populariseringsprijs gaat naar een project dat taalkundige expertise voor een breed publiek toegankelijk maakt.

De prijzen werden uitgereikt aan het eind van de tweede online editie van de Grote Taaldag, de jaarlijkse conferentie van de drie grote taalkundige organisaties die Nederland rijk is: Anéla (de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap), AVT (de Nederlandse Vereniging voor Algemene Taalwetenschap) en LOT (de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap). Met bijna 200 bezoekers was de dag uitstekend bezocht.

De Grote Taaldag werd dit jaar opgedragen aan taalwetenschapper Pieter Muysken, die vorig jaar overleed. Zijn oud-collega’s Jacomine Nortier en Gerrit-Jan Kootstra bespraken in hun keynotelezing de enorme invloed die Pieter Muysken gehad heeft op de taalwetenschap, specifiek het onderzoek naar taalcontact en meertaligheid, en op vele taalwetenschappers. Verder gaven onderzoekers tijdens deze editie van de Grote Taaldag meer dan 50 presentaties, die samen het gehele vakgebied omvatten.

 

Wat is de Grote Taaldag?

De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), Anéla Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT). De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de Anéla TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT populariseringsprijs uitgereikt worden.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks uitgegeven door Benjamins. Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL, sinds kort volledig open access).