U bent hier:: Home > Activiteiten > Grote Taaldag

Grote Taaldag

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op vrijdag 31 januari 2020. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de Anéla TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar de LOT Populariseringsprijs en de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt worden. De datum wijkt – bij wijze van experiment – af van de traditie. De locatie blijft ongewijzigd: Drift 21 in Utrecht.

We zijn erg blij dat we Pia Quist van de Universiteit van Kopenhagen bereid hebben gevonden om de GTD2020 keynote lecture te geven (website).

 

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan tussen 6 november en 16 december 2019 (deadline verlengd!) een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen hier. Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, neemt u contact op met Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website van de AVT en per e-mail verstuurd worden naar alle AVT- en Anéla-leden.

 

Aanmelding

De kosten voor de gehele dag bedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden,  €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. U kan u hier aanmelden tussen 6 november en 10 januari. Uiterlijk 10 januari dient ook het inschrijfgeld overgemaakt te worden (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier).

 

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands (LIN). Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL).  Zowel LIN als DuJAL worden door Benjamins uitgegeven. LIN-artikelen worden twee jaar naar verschijnen open access, DuJAL-artikelen zijn dit vanaf de publicatiedatum.

 

We hopen jullie op 31 januari in Utrecht te mogen begroeten!

Mark Dingemanse & Bert Le Bruyn

(GTD2020 organizers)