U bent hier:: Home > Activiteiten > Grote Taaldag

Grote Taaldag 2022

De Grote Taaldag 2022 zal gehouden worden op vrijdag 4 februari 2022. Deze keer zal het weer een fysieke conferentie worden waarop we alle collega’s in Nederland en Vlaanderen weer even kunnen zien en spreken, en elkaar op de hoogte brengen van actueel onderzoek in de taalkunde. We organiseren daarom een zeer gevarieerd programma met lezingen, koffiemomentjes, het Taalgala en een verrassende keynote presentatie.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dag bedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden, €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 21 januari 2022 aan te melden (via de website van de AVT) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier dat in december 2021 geopend wordt). Op de dag zelf kunt u alleen contant betalen.

Abstract indienen voor lezing

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan tot 15 december 2021 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT. De lezing bestaat uit 20 minuten + 5 minuten discussie.

  • Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse.
  • U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenneke van der Wal (g.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website van de AVT en per e-mail verstuurd worden aan alle (op dat moment) geregistreerde deelnemers en alle AVT- en Anéla-leden.

Wat is de Grote Taaldag?

De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), Anéla Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT). De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de Anéla TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT populariseringsprijs uitgereikt worden.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks uitgegeven door Benjamins. Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL, sinds kort volledig open access).

Aanmelding

Modaliteiten rond aanmelding worden op een later moment bekend gemaakt.