You are here:: Home > Awards> Thesis Award

Anéla / VIOT Scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) kennen jaarlijks een prijs toe voor de beste scriptie op het gebied van taalverwerving, taalonderwijs of taalgebruik. De scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens de Juniorendag.


Scriptieprijs 2020

Tijdens de Juniorendag op 23 april 2021 werd de winnaar van de VIOT/Anéla scriptieprijs 2020 bekend gemaakt: Joske Piepers van de Radboud Universiteit voor haar scriptie, getiteld Ziej is a woman and het is a girl. The role of referent characteristics in pronominal gender variation in Limburgian.
Lees hier het Jury report VIOT Anéla Thesis Award 2020.

 

De genomineerden van de scriptieprijs 2020 waren:

 • Joske Piepers – Ziej is a woman and het is a girl. The role of referent characteristics in pronominal gender variation in Limburgian (Radboud Universiteit)
 • Laura Vandendorpe – The impact of Dynamic Usage-Based and Structure-Based instruction on the development of chunks in L2 French learners’ written production (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Jantine Wignand – Serial Order Short-Term Memory and Vocabulary Acquisition in 3 to 7-Year-Old Children with 22q.11.2 Deletion Syndrome (Universiteit Utrecht)

De winnaar van de scriptieprijs krijgt behalve de roem een bedrag van 500 euro. Daarnaast worden auteurs van scripties van harte aangemoedigd een bewerking van hun scriptie in te dienen voor publicatie bij DuJAL of Tijdschrift voor Taalbeheersing.

 

Procedure

Indiening
Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2019-2020 en ook in dat collegejaar zijn goedgekeurd aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs.
Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die dat lid zelf begeleid heeft, maar het kunnen ook producten zijn die bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld zijn. Zie het reglement. In principe wordt de begeleider/indiener van de winnende scriptie gevraagd als voorzitter van de volgende jury.
Om praktische redenen kunnen alleen scripties in het Nederlands en Engels worden ingediend. Aan scripties geschreven voor een research master heeft de student meer tijd kunnen besteden; aan deze scripties kunnen dan ook andere eisen worden gesteld.

Beoordeling
De scripties zullen worden beoordeeld door een driekoppige jury. Bij de samenstelling van de jury wordt gestreefd naar vertegenwoordiging vanuit de werkgebieden van zowel Anéla als VIOT.

Prijsuitreiking
Uit de aangemelde scripties worden 3-5 genomineerde scripties geselecteerd. De jury maakt minimaal vier weken voor de jaarlijkse Anéla/VIOT Juniorendag de namen van maximaal vijf genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden worden geacht op de Juniorendag een voordracht over hun scriptieonderzoek te houden.
Welke scriptie de scriptieprijs wint, wordt bekend gemaakt op de Juniorendag.
Het is hoe dan ook aan te bevelen een abstract in te dienen voor presentatie bij de Anéla/VIOT Juniorendag. Zo worden abstracts sowieso meegenomen in de beoordeling voor de Juniorendag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Auddrey Rousse-Malpat (a.rousse-malpat at rug.nl).


Eerdere winnaars Scriptieprijs

 • 2019: Niklas Frechen, Wait, Did I Do That? The Foreign Language Effect and Moral Compensatory Mechanisms in Highly Proficient Late Bilinguals
 • 2018: Marie Barking, Forward and Reverse Transfer from Dutch to German – Comparing Transfer by Second Language Learners and Language Attriters
 • 2017: Peta Baxter, Can physiological and nonverbal responses be used to measure Foreign Language Anxiety?
 • 2016: Laura de Weger, Stoefpears run the world’: The use of English code-mixing in Dutch youths’ computer-mediated communication.
 • 2016: Anne Hooiveld, Europese identiteit  in het discours over vluchtelingen: Een analyse van de representatie van een Europese identiteit in het discours over vluchtelingen in Nederlandse krantenartikelen van 1999 en 2015.
 • 2015: Elianne de Ruiter, Categoriseren van Spaanse fonemen. Een vergelijkende studie tussen moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers.
 • 2014: Evelien Duizer, Een zoete verleiding. Hoe een fotoroman kan helpen communicatie over diabetes effectiever te maken.
 • 2013: Niki Moeken, Universiteit van Amsterdam, De rol van input bij de verwerving van argumentstructuur-constructies door volwassenen.
 • 2013: Noémie te Rietmolen, Vrije Universiteit Amsterdam, In search of the referent: ambiguous and unambiguous anaphor resolution.
 • 2012: Punya Hoek, Universiteit van Amsterdam, Een moeilijke tekst of een moeilijke vraag? Een onderzoek naar de rol van tekst- en vraagkenmerken in meerkeuze tekstbegriptoetsen.
 • 2010-2011: Anne-France Pinget, Universiteit Utrecht, Native speakers’ perceptions of fluency and accent in L2 speech.
 • 2009-2010: Kasper Nijsen, Vrije Universiteit, Things are in the saddle / And ride mankind: Inanimate subjects with agentive verbs in English and Dutch academic prose and English-Dutch translations.
 • 2008-2009: Didier Hodiamont, Radboud Universiteit Nijmegen, Lees vooral niet verder! Ga liever iets nuttigs doen. Een experimenteel onderzoek naar de verwerking van meerdere ironische uitingen in dezelfde co-tekst.
 • 2007-2008: Netta Meijer, Universiteit van Amsterdam, Segmentation of reduced speech by native and non-native listeners of Dutch.
 • 2006-2007: Sybrine Bultena, Rijksuniversiteit Groningen, Are you in English gear? A study on the acoustic correlations of articulator settings in English and Dutch.
 • 2005-2006: Ekaterina Bobyleva, University of Amsterdam, Nominal functional categories in Atlantic creoles; a comparative approach to creole genesis.
 • 2004-2005: Geke Hootsen, Tilburg University, Schooltaal thuis: een meervoudige casestudy naar het taalaanbod van moeders in interactie met hun driejarig kind.
 • 2003-2004: Zsanett Pandur, Universiteit van Amsterdam.
 • 2002-2003: Eric Daamen, Hoe eenduidig is samenhang in tekst; experimenteel onderzoek naar de invloed van semantische en pragmatische factoren bij de interpretatie van relaties tussen zinnen.