You are here:: Home > Awards> Thesis Award

Anéla / VIOT Scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) kennen jaarlijks een prijs toe voor de beste scriptie op het gebied van taalverwerving, taalonderwijs of taalgebruik. De scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens de Juniorendag.


Oproep scriptieprijs 2024

Het is weer zover: je kan weer masterscripties (van het collegejaar 2022-2023) voor de Anéla/VIOT-scriptieprijs voordragen. Uit de inzendingen selecteert de jury drie laureaten die zonder revisieproces een presentatie mogen geven tijdens de Anéla/VIOT-juniorendag (Radboud Universiteit Nijmegen, 19 april 2024). Op het einde van die dag wordt ook de winnaar bekendgemaakt, die naast de roem een bedrag van €500 ontvangt.

Indiening

Je kan scripties voordragen via een formulier dat op de volgende webpagina te downloaden is: Aanmeldingsformulier_scriptieprijs_2024. Op dat formulier staat ook vermeld welke documenten je zeker moet aanleveren. Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2022-2023 en ook in dat collegejaar aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs goedgekeurd zijn. De uiterste inleverdatum voor dit jaar is vrijdag 19 januari 2024 (scripties kunnen dus ook nog op die dag worden ingeleverd).

Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die je zelf begeleid hebt, maar het kunnen ook producten zijn die je bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld hebt. Het reglement is te downloaden via: Scriptieprijs reglement 2024. In principe vragen we de begeleider/indiener van de winnende scriptie om als voorzitter van de volgende jury op te treden.

Om praktische redenen komen alleen Nederlandstalige en Engelstalige scripties in aanmerking (anderstalige scripties mogen ingediend worden indien er een Nederlandse of Engelse vertaling voorhanden is). Aan scripties geschreven voor een researchmaster stellen we andere eisen, omdat de student daaraan meer tijd heeft kunnen besteden.

Beoordeling

Een driekoppige jury beoordeelt de scripties. Bij de samenstelling van de jury streven we naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging: zowel de werkgebieden van Anéla als die van VIOT worden gerepresenteerd, en zowel Belgische als Nederlandse academici zetelen in de jury.

Prijsuitreiking

Uit de aangemelde scripties selecteren we drie genomineerde scripties. De jury maakt vervolgens minimaal vier weken voor de jaarlijkse Anéla/VIOT-juniorendag de namen van de genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden worden vervolgens geacht op de Anéla/VIOT-juniorendag een voordracht over hun scriptieonderzoek te houden. Welke scriptie uiteindelijk de scriptieprijs wint, maken we eveneens tijdens de Juniorendag bekend. Die zal op vrijdag 19 april 2024 plaatsvinden, en wel aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Indienen bij Anéla/VIOT-juniorendag

We raden jullie hoe dan ook aan een abstract in te dienen voor een presentatie op de Anéla/VIOT- juniorendag. Zo nemen we abstracts sowieso mee in de beoordeling voor de Juniorendag.

We hopen op veel mooie inzendingen over de volle breedte van de toegepaste taalwetenschap! Voor extra vragen kan je contact opnemen met b.vertommen@uu.nl.

Bram Vertommen en Audrey Rousse-Malpat, secretarissen Anéla/VIOT-scriptieprijs

 

Eerdere winnaars Scriptieprijs

 • 2022: Margot Vancauwenbergh van de KU Leuven voor haar scriptie, getiteld Women, Blood and Dangerous Things: A study on the conceptualization of and lexical diversity for menstruation with a focus on metaphorical and metonymic processes.
 • 2021: Veerle Wilms van de Radboud Universiteit voor haar scriptie, getiteld The effects of iconic gestures and babble language on sentence intelligibility én Moira van Puyvelde van de Universiteit Gent voor haar scriptie, getiteld Een experimenteel onderzoek naar de covert attitudes van Vlamingen tegenover het taalgebruik van Turkse NT2-sprekers.
 • 2020: Joske Piepers van de Radboud Universiteit voor haar scriptie, getiteld Ziej is a woman and het is a girl. The role of referent characteristics in pronominal gender variation in Limburgian.
 • 2019: Niklas Frechen, Wait, Did I Do That? The Foreign Language Effect and Moral Compensatory Mechanisms in Highly Proficient Late Bilinguals
 • 2018: Marie Barking, Forward and Reverse Transfer from Dutch to German – Comparing Transfer by Second Language Learners and Language Attriters
 • 2017: Peta Baxter, Can physiological and nonverbal responses be used to measure Foreign Language Anxiety?
 • 2016: Laura de Weger, Stoefpears run the world’: The use of English code-mixing in Dutch youths’ computer-mediated communication.
 • 2016: Anne Hooiveld, Europese identiteit  in het discours over vluchtelingen: Een analyse van de representatie van een Europese identiteit in het discours over vluchtelingen in Nederlandse krantenartikelen van 1999 en 2015.
 • 2015: Elianne de Ruiter, Categoriseren van Spaanse fonemen. Een vergelijkende studie tussen moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers.
 • 2014: Evelien Duizer, Een zoete verleiding. Hoe een fotoroman kan helpen communicatie over diabetes effectiever te maken.
 • 2013: Niki Moeken, Universiteit van Amsterdam, De rol van input bij de verwerving van argumentstructuur-constructies door volwassenen.
 • 2013: Noémie te Rietmolen, Vrije Universiteit Amsterdam, In search of the referent: ambiguous and unambiguous anaphor resolution.
 • 2012: Punya Hoek, Universiteit van Amsterdam, Een moeilijke tekst of een moeilijke vraag? Een onderzoek naar de rol van tekst- en vraagkenmerken in meerkeuze tekstbegriptoetsen.
 • 2010-2011: Anne-France Pinget, Universiteit Utrecht, Native speakers’ perceptions of fluency and accent in L2 speech.
 • 2009-2010: Kasper Nijsen, Vrije Universiteit, Things are in the saddle / And ride mankind: Inanimate subjects with agentive verbs in English and Dutch academic prose and English-Dutch translations.
 • 2008-2009: Didier Hodiamont, Radboud Universiteit Nijmegen, Lees vooral niet verder! Ga liever iets nuttigs doen. Een experimenteel onderzoek naar de verwerking van meerdere ironische uitingen in dezelfde co-tekst.
 • 2007-2008: Netta Meijer, Universiteit van Amsterdam, Segmentation of reduced speech by native and non-native listeners of Dutch.
 • 2006-2007: Sybrine Bultena, Rijksuniversiteit Groningen, Are you in English gear? A study on the acoustic correlations of articulator settings in English and Dutch.
 • 2005-2006: Ekaterina Bobyleva, University of Amsterdam, Nominal functional categories in Atlantic creoles; a comparative approach to creole genesis.
 • 2004-2005: Geke Hootsen, Tilburg University, Schooltaal thuis: een meervoudige casestudy naar het taalaanbod van moeders in interactie met hun driejarig kind.
 • 2003-2004: Zsanett Pandur, Universiteit van Amsterdam.
 • 2002-2003: Eric Daamen, Hoe eenduidig is samenhang in tekst; experimenteel onderzoek naar de invloed van semantische en pragmatische factoren bij de interpretatie van relaties tussen zinnen.