You are here:: Home > Who are we > about Anéla

Over Anéla

Wat is de Anéla?

 • De Anéla is een vereniging ter bevordering en verspreiding van onderzoek naar taalverwerving, taalonderwijs, taalvariatie, taalcontact en interactie in organisaties.
 • De Anéla is opgericht in 1972 en verenigt belangstellenden in toegepaste taalwetenschap op universiteiten, hogescholen, lerarenopleidingen, in onderwijsadviesdiensten, educatieve uitgeverijen of werkzaam in communicatie-intensieve functies in andersoortige institutionele contexten.
 • De Anéla maakt deel uit van de AILA, de internationale vereniging voor toegepaste taalwetenschap (Association Internationale de Linguistique Appliquée).

Wat zijn de doelstellingen van Anéla?

 • In samenhang plaatsen van onderzoek binnen de toegepaste taalwetenschap en stimuleren van uitwisseling met verwante onderzoeksdisciplines;
 • Stimuleren van onderwijs in toegepaste taalwetenschap aan bachelor‑, masteropleidingen en graduate schools in Nederland;
 • Bevorderen van uitwisseling en samenwerking tussen junior- en senior-onderzoekers en belanghebbenden bij toegepast taalkundig onderzoek;
 • Stimuleren van het maatschappelijke debat over meertaligheid in de samenleving.

Wat doet de Anéla?

 • De Anéla publiceert digitaal artikelen via ons tijdschrift DuJAL (Open Access).
 • De Anéla organiseert enkele jaarlijkse studiedagen en (twee- of driejaarlijks) een meerdaagse studiedag (Anéla conferentie).
 • De vereniging reikt jaarlijks in samenwerking met de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) de Anéla/VIOT-scriptieprijs uit voor de beste (master)scriptie van het afgelopen studiejaar op het gebied van de toegepaste taalwetenschap.
 • De vereniging organiseert in samenwerking met de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT) jaarlijks de Grote Taaldag. Op de Grote Taaldag wordt onder meer de Dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van het afgelopen jaar uitgereikt.
 • De Anéla biedt leden de mogelijkheid van haar voorzieningen gebruik te maken voor onderlinge uitwisseling en netwerkvorming, zoals Anéla Werkverband Interactie (AWIA).
 • Binnen de AILA neemt de Anéla initiatieven voor de organisatie van internationale (junioren)conferenties en bilaterale activiteiten met zusterverenigingen, zoals Gesellschaft für Angewandte Sprachwissenschaft (GAL) en Swiss Association for Applied Linguistics (VALS-ASLA).